बुधवार, १९ डिसेंबर, २००७

माझी चित्रकारिता ..!

ओपेरा ब्राउजरच्या "आर्टिस्ट" या प्लगिन चा वापर करुन मी काढलेली ही काही चित्रे ...


तसा मी "फायरफौक्स" चा फारच मोठा फॅन आहे .... तरीपण "ओपेरा" ला ही आपली पसंती आहेच ...!


...भुंगा!

0 टिपणी/ टिपण्या: