बुधवार, ४ मार्च, २००९

सनी डे ...

कालच्या सोमवारी एकडे मस्त सनी डे होता... म्हटले औफिसला चाली - चाली करत जावे... मग काय गेस्ट हाऊस आणि औफिसच्या मधला रस्ता पकडला आणि त्या हिरव्यागार हिरवळीवरुन हुंदडत - हुंदडत हाफिसात हालो [... ह ची मात्रा ..] ... तसे येता येता काही फोटो पण काढले .. हे बघा..!तसा "ह" च्या मात्रेवरुन "ह" चे वाक्य आठवले - हिमालयातील हिरव्या - हिरव्या हिरवळीवर ही हेमा हिरोइइन, हात हालवत हिंडत होती !

0 टिपणी/ टिपण्या: