बुधवार, २५ मार्च, २००९

माझा पती - करोडपती!

2 टिपणी/ टिपण्या:

HAREKRISHNAJI म्हणाले...

मी नाही हो काही मागीतलं. मी नुसती जाहीरात दाखवली. - इती माझी बायको

Mahendra Kulkarni म्हणाले...

अरे हे पोस्ट कसं सुटलं?? वाचलं नव्हतं आधी. मस्त आहे .. आजकाल मराठी माणसं पण रोल्स देतात बरं कां.. सांभाळुन..