गुरुवार, १० सप्टेंबर, २००९

कोण - घाबरते - कुणाला ?

दैनंदिनी: ११ सप्टें २००९
दिवसाची सुरुवात या आलेल्या एस.एम.एस. वरुन झाली...

वा..रे! दुनिया!
उंदिर घाबरतो - मांजराला - मांजर घाबरते - कुत्र्याला - कुत्रा घाबरतो - बाबाला - बाबा घाबरतो - बाईला - बाई घाबरते - उंदराला!काय सॉलिड "घाबरी सायकल आहे!"

सही ना?

1 टिपणी/ टिपण्या:

अनामित म्हणाले...

च्यायला, एवढंच?
हात्तेरेकी!