दिल्ल्ली दौरा ..


... काही राजकीय दौरा नाही.. निखिलच्या लग्ना निमित्त भरतपुरला गेलो होतो..
लगेहात ताजमहाल, लाल-किल्ला [आग्रा किल्ला ] आणि फतेहपुर सिक्रि पाहुन घेतले..

काही फोटो येथे आहेत....भुंगा!


टिप्पण्या