घोरपडी रेल्वे गेट जवळ आज रेल्वे इंजिनचा अपघात झालाय..घोरपडी रेल्वे गेट जवळ आज रेल्वे इंजिनचा अपघात झालाय....त्या मार्गे येणा-या - जाण्या-यांनी याची दखल घ्यावी हो .....!
.... आज सकाळी - सकाळी १ ते दिड तास ट्राफिक मध्ये घुसमटुन निघालो....

तुम्ही कितीही सहनशील असा - अशा वेळी तुमच्या सहनशिलतेचा अंत पहिला जातो...
कारण प्रत्येकजण इथे तुम्हाला ओव्हरटेक करायला पाह्तो....
मी आधी - मी आधी, जणु मरायलाही प्रत्येजण सर्वात आधी तयार असतो ....

टिप्पण्या