भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सौफ्टवेअर्स - सौजन्य - मायक्रोसौफ्ट

Image representing Microsoft as depicted in Cr...Image via CrunchBase
मंडळी, बिल गेट्स साहेबांच्या कॄपेने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी, ड्रीमस्पार्क [DreamSpark] योजनेअंतर्गत काही सौफ्टवेअर्स मोफत - म्हणजे - फुकट देण्यात येत आहेत.
यामध्ये आहेतः
  • Windows Server,
  • Microsoft Visual Studio,
  • Expression Studio,
  • Virtual PC
आणि इतर काही ....

सौफ्टवेअर्स कसे मिळवालः
... अगदीच सोप्प आहे. कोणत्याही एनआयआयटी [NIIT] किंवा ऍपटेक [Aptech] ट्रेनिंग सेंटमध्ये जा.
आपल्या कौलेज चे ओळखपत्र दाखवा आणि सौफ्टवेअर्स घेऊन जा..

अधिक माहिती : http://www.dreamsparkindia.com/dreamspark/GetDreamTools.aspx?Tab=1


...भुंगा!


Reblog this post [with Zemanta]

टिप्पण्या