भटकंती: कोराईगड [कोरीगड]


गेल्या शनिवारी कोराईगड [कोरीगड] गेलो होतो.. प्लान तसा ट्रेकिंगचा होता.... भैरवगड अथवा गोरखगड फायनल होता होता.. लोणावळ्याजवळचा कोराईगड फिक्स झाला..... तसा हा गड ट्रेकिंगसाठी नाहीच मुळी... अर्थात तुम्ही जर पाय-यावरुन मस्त चालत जाणार असाल तर... नाहीतर पाठीमागच्या बाजुने ट्रेकिंग करण्यासारखा एक रस्ता आहे [कदाचित अंबावणे गावातुन असावा] .. गडावर दोन मोठाली म्हणता येतील अशी तळी आहेत.. एक शिव मंदिर, एक हनुमान - गणेश मंदिर आणि मुख्य 'कोराई देवी' चे मंदिर... शिव आणि हनुमान मंदिरे चांगल्या स्थितित आहेत मात्र कोराई देवीचे मंदिर ओसाड पडले आहे... वरील छप्पर कधीच उडुन गेले आहे.. देवीची सुंदर मुर्ती ऊन - पावसात उभी आहे.... समोर एक दिपमाळ आणि भग्नावस्थेत एक-दोन मुर्त्या.... त्या दिपमाळेवर फडकणारा भगवा वा-यामुळे काठीभोवती अडकुन बसला होता.... व्यवस्थित मोकळा करुन पुन्हा उभा केला.... तोही अभिमानाने फडकण्यास सज्ज..!

.... कोराई देवी कधी काळी अलंकारानी भरलेली असायाची.... इंग्रजांच्या लढाईनंतरच्या काळात या देवीचे सारे दाग-दागिने लुटुन नेण्यात आले ... आजच्या घडीला हे दागिने मुंबईच्या 'मुंबादेवी' च्या अंगावर आहेत - प्र. के. घाणेकर - साद सह्याद्रिची


गडा वरील सारा परिसर एक- दीड तासात फिरुन होतो... डाव्या बाजु / बुरुजावरुन 'ऍम्बे वॅली' चा एरीयल व्ह्युव्ह मस्त दिसतो..! रात्री पांढ-या हॅलोजनच्या प्रकाशात गडाचे दर्शन काही औरच असते...!

खाली उतरुन मस्त जेवण केले आणि परतीच्या वाटेवर - पवना धरणाकडे आगेकुच सुरु केली... धरणाच्या ठीकाणी एस. एन. डी. टी. च्या महिला आल्या असल्यामुळे त्यांचे डुंबुन आणि बोटींग होईपर्यत आम्हीही थोडे फ्रेश होण्यासाठी थोडे पलिकडे असलेला किनारी गेलो... एखादी डुबकी मारण्याची ईच्छा झाली आणि पाण्यात उतरलोही.. बाहेर पाह्तो तो एक पाणसाप आमच्या कडे जसे रागाने पहातच होता... त्याच्यापाठीमागे दुसरा... त्यांचा पुरी फॅमिली यायच्या आत पटापट कपडे घालुन बोटिंग करायला पळालो... बोटिंग केले... मस्त चहा पिलो आणि परतीच्या वाटेला लागलो...

तुम्ही जर पवना धरणाला जाणार असाल तर - पाण्यात उतरु नका अथवा पाणसापांपासुन सावधानगी बाळगा...


बाकी, नेहमी प्रमाणे काही फोटो येथे आहेतच..!


भुंगा...
...भुंगा!

टिप्पण्या