केंब्रिज - कँबोर्न - स्नोफौल चे फोटो...हुम्म्म.... जरा आरामात लिहिन म्हणतो.. तो पर्यंत तुम्ही फोटो बघुन घ्या .. कसं..?

टिप्पण्या