कोंकण यात्रा...

गेल्या आठवड्यात फॅमिलिसह कोंकण - तरकारली बीच - सिंधुदुर्ग - यशवंत गड - अंबोळगड आणि गगनगड [बावडा] [श्री. गगनगिरी म. आश्रम] - अशी यात्रा केली.. ! मस्त झाली.. कामाचा क्षीण घालवण्यासाठी अगदी हवी-हवी असणारी सुट्टी अशी कारणी लावली ;)

नेहमीप्रमाणे फोटो [भरपुर!] काढले.. अन् काही निवडक आल्बम खाली दिलेत..

टिप्पण्या