वारीचे फोटो..

सकाळची सुरुवात चांगली झालीय... मित्राने वारीच्या फोटोची लिंक्स पाठवल्या होत्या..


[वरील फोटो - सुहास च्या पालखी या आल्बममधला आहे]

  • सुहास: सुहासच्या वेबसाइटवर "पालखी" आणि इतर आल्बम्स - गॅलरीज - खास बघण्यासारखे!

वेळ मिळाला तर एक नजर टाका.. ;)