पोस्ट्स

भटकंती: रायरेश्वर

नविन बुलेट घेतल्यापासुन.....

माझी भटकंती : चावंड किल्ला

चांगलं आहे पण ...

बाबा काय करतो ..?

त्या चांडाळ लोकांचा जाहिर निषेध !